CV Primeri

 

Saznajte nešto više o nama i onome što radimo najbolje.

 

Misija projekta

 

Ovaj projekat smo osmislili sa ciljem da rešimo neke dileme i pomognemo ljudima koju su sve više zbunjeni pojmom rezimea (CV-a, poslovne biografije) i komunikacije sa potencijalnim poslodavcem. Želimo da Vam pomognemo da se predstavite onakvim kakvi ste, a ne da Vas ukalupimo izmišljanim "pravilima" koja se odnose samo na lične afinitete ljudi koji o njima pišu. Zato naše savete treba gledati kao smernice koje će Vam pomoći da se tačnije predstavite budućem poslodavcu, a nikako nešto više od toga.

Ko smo mi?

 

Mi smo tim od 11 članova zaposlenih na različitim pozicijama u ljudskim resursima. Naš posao je da svakodnevno vršimo selekciju zaposlenih u firmama kojima radimo i svakodnevno se susrećemo sa velikim brojem dobrih primera, ali i grešaka koje kandidati prave. Neki od nas rade u stranim kompanijama, neki u manjim privatnim firmama, a neki u agencijama koje se profesionalno bave ljudskim resursima. To nam daje mogućnost da svaki rezime analiziramo iz različitih uglova i damo najbolje preporuke.

Šta možemo?

 

Možemo da Vam pomognemo da se predstavite na pravi način i time uštedite značajno vreme u procesu traženja novog posla. Na sajtu možete naći primere radnih biografija i savete koji će Vam dati dobru osnovu.

Dalje, možemo uraditi stručnu analizu Vašeg rezimea, dati konkretne predloge za poboljšanje i ukazati na tačke koje treba dodati ili pojasniti.

I na kraju, možemo upotrebiti naše bogato znanje iz ove oblasti kako bi smo kroz nekoliko susreta sa Vama izradili biografiju koja u potpunosti odgovara Vašoj ličnosti, prethodnom iskustvu, željama za dalji profesionalni razvoj i naravno poziciji kojoj težite. Možete uštedeti silno vreme potrebno za pripremu, ali i biti pozivani na razgovore za pozicije koje želite. Kao posebnu korist, dobićete iz prve ruke informacije o stanju u privredi, potrebama za pozicijama kojima težite i praktične savete za razvoj karijere.

Detaljnije o uslugama analize i izrade rezimea imate na stranici Profesionalni CV.

Klijenti

 

Naši klijenti su svi koji razumeju važnost profesionalne analize i korekcija načina na koji se predstavljaju. Ljudi sa kojima smo radili sada uglavnom rade na mestima koja su želeli, a kroz ovaj proces su uspeli i da iskristališu ili isplaniraju dalju karijeru, što nam daje poseban motiv za dalji rad.

Veliki broj klijenata su i oni kandidati koji već rade u stranim kompanijama i domaćim firmama koje posebnu pažnju obraćaju na ovaj segment. Oni su uvideli da im je za napredovanje u njihovoj kompaniji esencijalno da se kvalitetno predstave i zato nam se obraćaju za savet.

Pored velikog broja prijatelja i rodbine kojima moramo da dajemo savete, tokom prethodnih godina, za svoje klijente profesionalno samo analizirali i izradili više stotina biografija. Procenti ipak najbolje govore:

  • 76% naših klijenata koji imaju više od 3 godine radnog iskustva je našlo posao u roku od 3 meseca
  • 62% naših klijenata koji imaju 3 ili manje godina radnog iskustva je našlo posao u roku od 3 meseca
  • 51% naših klijenata nam je došlo na preporuku
  • 45% naših klijenata koji imaju više od 45 godina je našlo posao za manje od 3 meseca